Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanţelor 2017

Nr. d/o Denumirea setului de date Frecvenţa actualizării datelor Direcţia responsabilă
1 Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali Lunar DRCASC
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017 aprilie 2017    
             
2 Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF) Lunar DRCASC
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017 aprilie 2017    
             
3 Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI  din  16.03.2007 privind activitatea de audit Lunar DRCASC
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017 aprilie 2017    
             
4 Dinamica numărului elevilor şi studenţilor cu întreţinere din bugetul de stat şi cheltuieli pentru plata bursei Anual DFICS
             
5 Informaţia privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile de învăţămînt Anual DFICS
             
6 Dinamica alocaţiilor bugetare finanţate în scopulacordării indemnizaţiei viagere Anual DFICS
             
7 Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public La necesitate DACPFI
             
8 Datoria sectorului public Trimestrial

DGDP/ SME

             
9

Datoria de stat şi datoria UAT

Trimestrial

DGDP/ SME

             
10 Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă Lunar DGDP/ DFED
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017      
             
11 Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA) Lunar DGDP/ DFED
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017      
             
12 Soldul datoriei de stat externe pe valute Lunar  DGDP/ DFED
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017      
             
13 Soldul datoriei de stat interne   Lunar DGDP/ DAI
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017      
             
14 Structura datoriei de stat interne   Lunar DGDP/ DAI
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017      
15 Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA Trimestrial DGDP/ DR
             
16 Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului Lunar DGSB/ DBSBPN
    februarie 2017 martie 2017      
             
17 Informaţia privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenţie al Guvernului Lunar DGSB/ DBSBPN
    februarie 2017 martie 2017      
18 Evoluţia indicatorilor bugetari   Anual DGSB/ DBSBPN
             
19 Raport privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia Lunar DGTS/ DR
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017      
             
20 Raport privind executarea bugetului consolidat central, conform Standardului Special de Diseminare a Datelor (SDDS) Lunar DGTS/DR
  ianuarie 2017 februarie 2017 martie 2017      
             
21 Informaţia privind creanţele cu termen expirat ale instituţiilor bugetare Lunar DGTS/DR
  ianuarie 2017 februarie 2017        
             
22 Informaţia privind datoriile cu termen de achitare expirat ale instituţiilor bugetare Lunar DGTS/DR
  ianuarie 2017 februarie 2017        
             
23 Informaţie privind veniturile bugetului de stat Zilnic DGTS/DO
  Informaţie privind veniturile bugetului de stat    

 

Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanţelor 2016

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanţelor

 

Abrevieri:

DAI - Direcţia angajamente interne
DR - Direcţia recreditare
DBSBPN - Direcţia bugetului de stat şi bugetul public naţional
DFED - Direcţia finanţare externă şi datorii
SME - Serviciul de Monitorizare şi Evaluare
DO - Direcţia operaţională
DGSB - Direcţia generală sinteza bugetară
DR - Direcţia rapoarte
DFICS - Direcţia finanţele în invăţămînt, cultură şi stiinţă
DGTS - Direcţia generală Trezoreria de stat
DRCASC - Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ
DACPFI - Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern
DGDP - Direcţia generală datorii publice