Prezentare generală

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, care elaborează şi promovează politica unica a statului în domeniul finanţelor publice. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Ministerul Finanţelor elaborează cadrul normativ ce reglementează sistemul fiscal, vamal, bugetar, procesul bugetar şi de evidenţa contabilă.

De asemenea, Ministerul elaborează şi promovează proiectul legii anuale a bugetului şi, în caz de necesitate, proiecte de legi pentru modificarea şi completarea legii anuale a bugetului de stat.

Pe de altă parte, Ministerul Finanţelor organizează şi asigură executarea bugetului de stat, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medical. Tot de funcţiile Ministerului Finanţelor ţine şi administrarea datoriei de stat şi a garanţiilor de stat.

În numele statului, Ministerul Finanţelor participă la încheierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în vederea promovării şi protejării investiţiilor, a evitării dublei impuneri şi a combaterii evaziunilor fiscale.

Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor

Conducerea  Ministerului Finanţelor este exercitată de ministrul Finanţelor care în procesul de dirijare a activitaţii este sprijinit de viceminiştri şi secretarul de stat, funcţie publică de conducere de nivel superior. Aceştia sunt numiţi sau eliberaţi din funcţie de către Guvernul Republicii Moldova.

Ministerul Finanţelor are în subordinea sa Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspecţia Financiară, Serviciul Vamal, Agenţia Achiziţii Publice, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit şi Directoratul Liniei de Credit.